Sverige

Sweden Chapter (temp) är för närvarande verksamt som ett temporärt chapter under uppbyggnad och utbildning.

Chapter möte

Sista lördagen i månaden kl. 10:00

 

E-mail: Info@sweden.bacaworld.org

Archives
IT Admin Login